Tegevusluba

YTSK038242
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
15.09.2021
09.03.2025

Ettevõtja andmed
AS Lux Express Estonia
10092807
Kontaktandmed

YTSK038242
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
15.09.2021
09.03.2025
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Ines Pensa (tel: +372 6813489, e-post: Ines.Pensa@luxexpress.eu)
018XMS
Ei