Tegevusluba

YTSK038034
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
02.06.2021
14.03.2026

Ettevõtja andmed
Taisto Bussid AS
11261471
Kontaktandmed

YTSK038034
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
02.06.2021
14.03.2026
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Tajo Salus (tel: +372 56257002, e-post: info@taistobussid.ee)
228NPJ
Ei