Tegevusluba

FFA000426
Finantseerimisasutusena tegutsemine
06.09.2021
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Cardoo OÜ
16148710
Kontaktandmed

FFA000426
Finantseerimisasutusena tegutsemine
Tagatis- ja garantiitehingud
06.09.2021
Tähtajatu
20210903-469758
06.09.2021
Rahapesu Andmebüroo
64991 - Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
Mihhail Šerle (tel: +37259002529, e-post: info@sherle.ee)
06.09.2021