Tegevusluba

Tegemist on varasema versiooniga.
GVM000166
Tsiviilrelvade käitlemine
22.03.2021
22.03.2026

Ettevõtja andmed
Vortex Eesti OÜ
12180639
Kontaktandmed

GVM000166
Tsiviilrelvade käitlemine
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
Relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena
4.1-1/38-1
22.03.2021
Politsei- ja Piirivalveamet
3311 - Metalltoodete remont
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük
Anti Kaprei (tel: 56486958, e-post: anti@vortexeesti.ee)
22.03.2021