Majandustegevusteade

EMU000532
Muinsuskaitse
15.01.2021
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
AS MARU EHITUS
10714568
Kontaktandmed

EMU000532
Muinsuskaitse
Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine
Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine
Muinsuskaitselise järelevalve teostamine
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine
15.01.2021
Tähtajatu
43999 - Muud eriehitustööd
71111 - Arhitektitegevused
Marju Vihalem (tel: 6575850, e-post: ehitus@maru.ee)
05.05.2021