Tegevusluba

KME000042
Metsakorraldustööde tegevusluba
13.03.2020
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Verke OÜ
12009791
Kontaktandmed

KME000042
Metsakorraldustööde tegevusluba
13.03.2020
Tähtajatu
20200313-344047
13.03.2020
Keskkonnaagentuur
02401 - Metsamajandust abistavad tegevused
Reijo Virolainen (tel: 5273507, e-post: reijo.virolainen@gmail.com)
30.06.2020