Tegevusluba

YTSK037203
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
10.01.2020
25.10.2026

Ettevõtja andmed
aktsiaselts Hansareisibüroo
10271993
Kontaktandmed

YTSK037203
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
10.01.2020
25.10.2026
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Toomas Elmet (tel: +372 5047706, e-post: toomas@hansareisid.ee)
435VTL
Ei