Tegevusluba

GVM000136
Tsiviilrelvade käitlemine
11.02.2020
10.02.2025

Ettevõtja andmed
Mittetulundusühing Narva Arsenal
80318816
Kontaktandmed

GVM000136
Tsiviilrelvade käitlemine
Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade laenutamine lasketiirus teenusena
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
Relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena
11.02.2020
10.02.2025
20200211-334709
11.02.2020
Politsei- ja Piirivalveamet
3311 - Metalltoodete remont
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük
Vladimir Zaitšuk (tel: 53480971, e-post: narva.arsenal@gmail.com)
18.06.2021