Tegevusluba

YTSK037074
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
26.11.2019
09.03.2025

Ettevõtja andmed
AS Lux Express Estonia
10092807
Kontaktandmed

YTSK037074
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
26.11.2019
09.03.2025
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Rait Remmel (tel: +372 6813489, e-post: info.ee@luxexpress.eu)
208SWN
Ei