Tegevusluba

FRK000819
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
03.07.2019
03.07.2020

Ettevõtja andmed
ArtPro Platform OÜ
14717836
Kontaktandmed

FRK000819
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
Ei (arhiveeritud)
03.07.2019
03.07.2020
03.07.2020
Tegevusloa kehtetuks tunnistamine seadusest tulenevalt
20190702-284037
03.07.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
Liisa Raie (tel: +372 6 989 105 , e-post: Liisa.Raie@Incorporate.ee)