Tegevusluba

YTSK036677
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
25.06.2019
04.09.2022

Ettevõtja andmed
OÜ Ecolines Estonia
11430063
Kontaktandmed

YTSK036677
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
25.06.2019
04.09.2022
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Julia Iljin (tel: +372 53408670, e-post: info@ecolines.ee)
546MSN
Ei