Tegevusluba

FRK000811
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
01.07.2019
03.07.2020

Ettevõtja andmed
Arf Labs OÜ
14715754
Kontaktandmed

FRK000811
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
Ei (arhiveeritud)
01.07.2019
03.07.2020
03.07.2020
Tegevusloa kehtetuks tunnistamine seadusest tulenevalt
20190724-290361
24.07.2019
24.07.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
Ingmar Lääts (tel: +905326946844, e-post: kazim@monolytic.com)