Majandustegevusteade

EMU000316
Muinsuskaitse
17.01.2018
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Usaldusühing Robert
10788360
Kontaktandmed

EMU000316
Muinsuskaitse
Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine
Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine
17.01.2018
Tähtajatu
43999 - Muud eriehitustööd
71111 - Arhitektitegevused
Henri Huberg (tel: 56483792, e-post: henri@robert.ee)
17.01.2018