Majandustegevusteade

E 377/2008
Muinsuskaitse
25.09.2012
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
aktsiaselts KOBRAS
10171636
Kontaktandmed

E 377/2008
Muinsuskaitse
Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine
Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine
Muinsuskaitselise järelevalve teostamine
Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine
25.09.2012
Tähtajatu
43999 - Muud eriehitustööd
71111 - Arhitektitegevused
Urmas Uri (tel: 7300310, e-post: kobras@kobras.ee)
25.06.2020