Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
E 294/2007
Muinsuskaitse
25.03.2014
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
OÜ EDM Invest
10771170
Kontaktandmed

E 294/2007
Muinsuskaitse
Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine
Muinsuskaitselise järelevalve teostamine
Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine
25.03.2014
Tähtajatu
43999 - Muud eriehitustööd
71111 - Arhitektitegevused
09.07.2018