Tegevusluba

FRK000750
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
21.05.2019
08.01.2020

Ettevõtja andmed
VG Partner OÜ
14700089
Kontaktandmed

FRK000750
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
Ei (arhiveeritud)
21.05.2019
08.01.2020
08.01.2020
Majandustegevuse mittealustamine
20190521-266965
21.05.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
Artur Krzysztof Kuczmowski (tel: 590 28 084, e-post: contact@thompsonstein.com)