Tegevusluba

YTSK036455
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
04.04.2019
14.03.2026

Ettevõtja andmed
Taisto Bussid AS
11261471
Kontaktandmed

YTSK036455
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
04.04.2019
14.03.2026
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Tajo Salus (tel: +372 56257002, e-post: info@taistobussid.ee)
751DBJ
Ei