Tegevusluba

YTSK036452
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
03.04.2019
08.03.2023

Ettevõtja andmed
Soolobuss OÜ
11379416
Kontaktandmed

YTSK036452
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
03.04.2019
08.03.2023
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
RAIN TUULIK (tel: +372 55900100, e-post: rain@soolobuss.ee)
398DBF
Ei