Tegevusluba

FRK000664
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
13.03.2019
02.07.2020

Ettevõtja andmed
PLUSQO OÜ
14631684
Kontaktandmed

FRK000664
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
Ei (arhiveeritud)
13.03.2019
02.07.2020
02.07.2020
Tegevusloa kehtetuks tunnistamine seadusest tulenevalt
20190313-249196
13.03.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
Pille Kobin (tel: 372 60 77 777, e-post: pille@krm.ee)