Tegevusluba

TTO000226
Turvateenuse osutamine
04.04.2019
08.03.2021

Ettevõtja andmed
TRIKONTE OÜ
14063151
Kontaktandmed

TTO000226
Turvateenuse osutamine
Vallas- või kinnisvara, sealhulgas Eesti riigilippu kandva ning Eesti kohtu juures asuvasse laevakinnistusraamatusse kantud laeva valve ja kaitse
Ei (arhiveeritud)
04.04.2019
08.03.2021
08.03.2021
Majandustegevusest loobumine
20190404-254688
04.04.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Anton Surovtsov (tel: 58174262, e-post: suvrovtsov@hot.ee)