Tegevusluba

FFA000325
Finantseerimisasutusena tegutsemine
04.03.2019
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Apatris inc. OÜ
14612540
Kontaktandmed

FFA000325
Finantseerimisasutusena tegutsemine
Valuutavahetusteenus
04.03.2019
Tähtajatu
20190304-247028
04.03.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
64991 - Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
Aadu Sootla (tel: 58461868, e-post: aadu.sootla@outlook.com)
10.03.2020