Tegevusluba

FVR000752
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus
04.03.2019
03.07.2020

Ettevõtja andmed
Apatris inc. OÜ
14612540
Kontaktandmed

FVR000752
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus
Ei (arhiveeritud)
04.03.2019
03.07.2020
03.07.2020
Tegevusloa kehtetuks tunnistamine seadusest tulenevalt
20190304-247027
04.03.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
Aadu Sootla (tel: 58461868, e-post: aadu.sootla@outlook.com)