Tegevusluba

FFA000313
Finantseerimisasutusena tegutsemine
11.01.2019
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
QubixSystems OÜ
14602719
Kontaktandmed

FFA000313
Finantseerimisasutusena tegutsemine
Valuutavahetusteenus
11.01.2019
Tähtajatu
20190111-231385
11.01.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
64991 - Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
Rauno Kuber (tel: 5093043, e-post: rauno@krm.ee)
09.07.2020