Tegevusluba

FFA000313
Finantseerimisasutusena tegutsemine
11.01.2019
30.11.2020

Ettevõtja andmed
QubixSystems OÜ (kustutatud)
14602719
02.03.2021
Kontaktandmed

FFA000313
Finantseerimisasutusena tegutsemine
Valuutavahetusteenus
Ei (arhiveeritud)
11.01.2019
30.11.2020
30.11.2020
Ettevõtja taotluse alusel
20190111-231385
11.01.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
64991 - Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
Rauno Kuber (tel: 5093043, e-post: rauno@krm.ee)