Tegevusluba

FFA000315
Finantseerimisasutusena tegutsemine
21.01.2019
03.03.2020

Ettevõtja andmed
Jewelpay OÜ
14615389
Kontaktandmed

FFA000315
Finantseerimisasutusena tegutsemine
Valuutavahetusteenus
Ei (arhiveeritud)
21.01.2019
03.03.2020
03.03.2020
Majandustegevuse mittealustamine
20190121-237166
21.01.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
64991 - Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
Marat Kabdullin (tel: +77789421658, e-post: Jewelpay.org@gmail.com)