Tegevusluba

FRK000562
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
21.01.2019
09.01.2020

Ettevõtja andmed
Jewelpay OÜ
14615389
Kontaktandmed

FRK000562
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
Ei (arhiveeritud)
21.01.2019
09.01.2020
09.01.2020
Majandustegevuse mittealustamine
20190121-237167
21.01.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
Marat Kabdullin (tel: +77789421658, e-post: Jewelpay.org@gmail.com)