Tegevusluba

KME000033
Metsakorraldustööde tegevusluba
14.01.2019
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Mittetulundusühing Ühinenud Metsaomanikud
80347083
Kontaktandmed

KME000033
Metsakorraldustööde tegevusluba
14.01.2019
Tähtajatu
20190114-231866
14.01.2019
Keskkonnaagentuur
02401 - Metsamajandust abistavad tegevused
Kadri-Aija Viik (tel: 5167650, e-post: info@eestimetsad.ee)
13.10.2020