Tegevusluba

FRK000489
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
05.12.2018
07.07.2020

Ettevõtja andmed
WhiteCentre OÜ
14507493
Kontaktandmed

FRK000489
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
Ei (arhiveeritud)
05.12.2018
07.07.2020
07.07.2020
Tegevusloa kehtetuks tunnistamine seadusest tulenevalt
20181205-220530
05.12.2018
Politsei- ja Piirivalveamet
Hanna Esko (tel: +372 5904 2205, e-post: hanna.esko@magnussonlaw.com)