Tegevusluba

Tegemist on varasema versiooniga.
FFA000279
Finantseerimisasutusena tegutsemine
23.08.2018
08.01.2021

Ettevõtja andmed
Niko Technologies OÜ
14511282
Kontaktandmed

FFA000279
Finantseerimisasutusena tegutsemine
Valuutavahetusteenus
Ei (arhiveeritud)
08.01.2021
Majandustegevuse mittealustamine
20190208-241870
11.02.2019
14.11.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
64991 - Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
Merle Paju (tel: +372 60 77 778, e-post: merle@krm.ee)