Tegevusluba

FRK000274
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
07.08.2018
14.01.2020

Ettevõtja andmed
TENBAGGER OÜ
14311070
Kontaktandmed

FRK000274
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
Ei (arhiveeritud)
07.08.2018
14.01.2020
14.01.2020
Majandustegevuse mittealustamine
20180807-194401
07.08.2018
Politsei- ja Piirivalveamet
Mihails Berkovs (tel: +37129427914, e-post: TenbaggerOU@gmail.com)