Tegevusluba

YTSK036011
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
19.07.2018
14.03.2026

Ettevõtja andmed
Taisto Bussid AS
11261471
Kontaktandmed

YTSK036011
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
19.07.2018
14.03.2026
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Alina Dronitsõna (tel: +372 56662804, e-post: info@taistobussid.ee)
820MJC
Ei