Tegevusluba

FRK000181
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
13.06.2018
14.05.2020

Ettevõtja andmed
Paygety osaühing
10350994
Kontaktandmed

FRK000181
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
Ei (arhiveeritud)
13.06.2018
14.05.2020
14.05.2020
Tegevusloa kehtetuks tunnistamine seadusest tulenevalt
20180613-174760
13.06.2018
Politsei- ja Piirivalveamet
Riina Lutsokert (tel: 5226643, e-post: riina@kem.ee)