Tegevusluba

GVM000124
Tsiviilrelvade käitlemine
18.05.2018
17.05.2023

Ettevõtja andmed
AS Schotter
10366535
Kontaktandmed

GVM000124
Tsiviilrelvade käitlemine
Relva, tulirelva olulise osa või laskemoona valmistamine
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
Relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena
18.05.2018
17.05.2023
4.1-1/1809-1
18.05.2018
18.05.2018
Politsei- ja Piirivalveamet
2540 - Relva- ja laskemoonatootmine
3311 - Metalltoodete remont
Ivo Schotter (tel: 5049065, e-post: ivo@schotter.ee)
13.07.2021