Tegevusluba

Tegemist on varasema versiooniga.
GVM000123
Tsiviilrelvade käitlemine
18.05.2018
17.05.2023

Ettevõtja andmed
Aktsiaselts CITYSEC
10030232
Kontaktandmed

GVM000123
Tsiviilrelvade käitlemine
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona valmistamine
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
Relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena
18.05.2018
17.05.2023
Politsei- ja Piirivalveamet
2540 - Relva- ja laskemoonatootmine
3311 - Metalltoodete remont
Eduard Rikkas (tel: 5042977, e-post: eduard@citysec.ee)
19.10.2020