Tegevusluba

FFA000250
Finantseerimisasutusena tegutsemine
02.05.2018
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
BONDKICK AS
12748650
Kontaktandmed

FFA000250
Finantseerimisasutusena tegutsemine
Fondivalitseja
02.05.2018
Tähtajatu
20200710-372660
10.07.2020
10.07.2020
Politsei- ja Piirivalveamet
64991 - Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
Valentin Ivanov (tel: +372 5649 7074, e-post: legal@bondkick.com)
05.05.2021