Tegevusluba

FRK000019
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
12.02.2018
08.01.2020

Ettevõtja andmed
World Bit Group OÜ
14417301
Kontaktandmed

FRK000019
Virtuaalvääringu rahakotiteenus
Ei (arhiveeritud)
12.02.2018
08.01.2020
08.01.2020
Majandustegevuse mittealustamine
20180212-140573
12.02.2018
Politsei- ja Piirivalveamet
Lisett Luts (tel: +372 55525244, e-post: lisett.luts@incorporate.ee)