Tegevusluba

KME000030
Metsakorraldustööde tegevusluba
13.02.2018
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Metskond OÜ
10828987
Kontaktandmed

KME000030
Metsakorraldustööde tegevusluba
13.02.2018
Tähtajatu
20180213-140874
13.02.2018
Keskkonnaagentuur
02401 - Metsamajandust abistavad tegevused
Aivar Mäemets (tel: 5054640, e-post: aivar@tt.ee)
30.10.2020