Tegevusluba

TTO000217
Turvateenuse osutamine
15.01.2018
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Valveteenus OÜ
12898130
Kontaktandmed

TTO000217
Turvateenuse osutamine
Juhtimiskeskuse pidamine
15.01.2018
Tähtajatu
20190522-267291
22.05.2019
22.05.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Reigo Trummalt (tel: 56906060, e-post: reigo@valveteenus.ee)
12.08.2019