Tegevusluba

Tegemist on varasema versiooniga.
TTO000217
Turvateenuse osutamine
15.01.2018
28.07.2021

Ettevõtja andmed
Valveteenus OÜ
12898130
Kontaktandmed

TTO000217
Turvateenuse osutamine
Juhtimiskeskuse pidamine
Ei (arhiveeritud)
28.07.2021
Ettevõtja taotluse alusel
20180115-134563
15.01.2018
22.05.2019
Politsei- ja Piirivalveamet
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Reigo Trummalt (tel: 56906060, e-post: reigo@valveteenus.ee)