Tegevusluba

EMU000316
Muinsuskaitse
17.01.2018
02.05.2019

Ettevõtja andmed
Usaldusühing Robert
10788360
Kontaktandmed

EMU000316
Muinsuskaitse
Ei (arhiveeritud)
17.01.2018
02.05.2019
02.05.2019
Seaduse muudatus
20180117-135219
17.01.2018
Muinsuskaitseamet
43999 - Muud eriehitustööd
7111 - Arhitektitegevused
Henri Huberg (tel: 56483792, e-post: henri@robert.ee)