Majandustegevusteade

EK10171636-0002
Ehitusprojekti ekspertiis
08.01.2003
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
aktsiaselts KOBRAS
10171636
Kontaktandmed

EK10171636-0002
Ehitusprojekti ekspertiis
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
sadamarajatis
ühisveevärk või -kanalisatsioon
08.01.2003
Tähtajatu
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Urmas Uri (tel: 7300310, e-post: kobras@kobras.ee)
25.06.2020