Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EK10226774-0002
Ehitusprojekti ekspertiis
27.03.2003
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Novarc Group AS
10226774
Kontaktandmed

EK10226774-0002
Ehitusprojekti ekspertiis
arhitektuurse ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katlasüsteemi (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
kaugküttesüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
konstruktsioonide, sh üldehituslike osade ja sõlmede tehniliste lahenduste ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Marika Utkin (tel: 6260003, e-post: novarc@novarc.ee)
05.05.2020