Tegevusluba

GVM000117
Tsiviilrelvade käitlemine
22.12.2017
22.12.2022

Ettevõtja andmed
TopGun Eesti OÜ
14187373
Kontaktandmed

GVM000117
Tsiviilrelvade käitlemine
Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks
Relva, tulirelva olulise osa või laskemoona valmistamine
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade laenutamine lasketiirus teenusena
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
Relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena
22.12.2017
22.12.2022
20171222-127315
22.12.2017
22.12.2017
Politsei- ja Piirivalveamet
2540 - Relva- ja laskemoonatootmine
3311 - Metalltoodete remont
Einar Lillo (tel: 5189176, e-post: einar@topgun.ee)
24.04.2020