Tegevusluba

KHY000050
Hüdrogeoloogilised tööd
21.09.2017
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Minest OÜ
14318912
Kontaktandmed

KHY000050
Hüdrogeoloogilised tööd
Hüdrogeoloogilised uuringud
Hüdrogeoloogiline kaardistamine
21.09.2017
Tähtajatu
20170921-109006
21.09.2017
Keskkonnaministeerium
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
71122 - Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd
Ingo Valgma (tel: 55622318, e-post: ingo.valgma@eesti.ee)
17.12.2020