Tegevusluba

YTSK035204
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
27.06.2017
29.11.2019

Ettevõtja andmed
aktsiaselts Hansareisibüroo
10271993
Kontaktandmed

YTSK035204
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
Ei (arhiveeritud)
27.06.2017
29.11.2019 (esialgne 25.10.2026)
29.11.2019
Ettevõtja taotluse alusel
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Martin Elmet (tel: +372 51905609, e-post: info@hansareisid.ee)
131MAN
Ei