Tegevusluba

YTSK035081
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
27.04.2017
14.03.2026

Ettevõtja andmed
Taisto Bussid AS
11261471
Kontaktandmed

YTSK035081
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
27.04.2017
14.03.2026
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Marika Viita (tel: +3726602603, e-post: marika@taistobussid.ee)
648BTL
Ei