Tegevusluba

KME000025
Metsakorraldustööde tegevusluba
17.04.2017
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Osaühing Pärna Metsad
11364774
Kontaktandmed

KME000025
Metsakorraldustööde tegevusluba
17.04.2017
Tähtajatu
20170417-78794
17.04.2017
Keskkonnaagentuur
02401 - Metsamajandust abistavad tegevused
Kennar Lõhmus (tel: +372 5061522, e-post: parnametsad@gmail.com)
21.10.2020