Tegevusluba

KME000022
Metsakorraldustööde tegevusluba
28.03.2017
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
OÜ Eesti Metsnik
10815878
Kontaktandmed

KME000022
Metsakorraldustööde tegevusluba
28.03.2017
Tähtajatu
20170328-75089
28.03.2017
Keskkonnaagentuur
02401 - Metsamajandust abistavad tegevused
Antti Lõugas (tel: 5084116, e-post: info@eestimetsnik.ee)
15.04.2021