Tegevusluba

KME000024
Metsakorraldustööde tegevusluba
17.04.2017
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
TAKO OÜ
12297382
Kontaktandmed

KME000024
Metsakorraldustööde tegevusluba
17.04.2017
Tähtajatu
20170417-78791
17.04.2017
Keskkonnaagentuur
02401 - Metsamajandust abistavad tegevused
Tanel Kolberg (tel: 53335214, e-post: tanelkolberg@gmail.com)
30.11.2019