Tegevusluba

Tegemist on varasema versiooniga.
SRT000194
Rehabilitatsiooniteenus
11.04.2017
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Mittetulundusühing Rehabilitatsioonikeskus Terveline
80413733
Kontaktandmed

SRT000194
Rehabilitatsiooniteenus
1001 Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
1002 Rehabilitatisooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgutöö
1003 Rehabilitatsiooniplaani tulemuste hindamine
2001 Füsioterapeudi individuaalteenus
2002 Füsioterapeudi grupiteenus
2003 Tegevusterapeudi individuaalteenus
2004 Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
2005 Sotsiaaltöötaja pereteenus
2006 Sotsiaaltöötaja grupiteenus
2016 Tegevusterapeudi grupiteenus
2017 Füsioterapeudi pereteenus
2018 Tegevusterapeudi pereteenus
2025 Õe individuaalteenus
2026 Õe pereteenus
2027 Õe grupiteenus
20170926-109544
27.09.2017
Sotsiaalkindlustusamet
8810 - Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Pille-Riika Lepik (tel: 55975135, e-post: info@terveline.ee)
12.04.2021