Tegevusluba

YTSK034894
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
03.02.2017
10.05.2026

Ettevõtja andmed
Pandion Reisid OÜ
11922398
Kontaktandmed

YTSK034894
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
03.02.2017
10.05.2026
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Andrei Belokonov (tel: +372 5640607, e-post: pandion@hot.ee)
437BTC
Ei